بسم الله الرحمن الرحيم

* Dari Mushaab bin Saed, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Orang yang terpilih di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain” (Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 1. Hadis Nombor 0213) *

Mengajarkan Al-Quran sebagai Maskahwin

Dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi r.a., katanya: "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu dia berkata: "Aku datang untuk menyerahkan diri ku kepada anda." Kerana itu Rasulullah saw. lihat kepada perempuan itu sejak dari atas sampai ke bawah. Kemudian beliau diam sambil menundukkan kepalanya.

Penghafaz Al-Quran Mendapat pengiktirafan Dari Nabi Muhammad s.a.w.

Telah diceritakan dalam sirah mengenai peristiwa perang Uhud dimana bilangan tentera Islam hanyalah seramai 700 orang (tidak termasuk 300 tentera yang diketuai oleh munafik yang kembali ke Madinah) menentang tentera kafir Quraish seramai 3000 orang.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...